Privacy policy

Privacy Policy

Taxatiebureau Teunissen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zijn we? 
Taxatiebureau Teunissen (www.taxatierapportwoning.nl) heeft als kernactiviteit taxeren van onroerende zaken. En kan daarnaast betrokken zijn bij de aankoop, verhoop, verhuur of beheer van onroerend goed. Bij deze dienstverlening aan onze klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Waarom deze Policy?
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In deze Privacy Policy  informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Taxatiebureau Teunissen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

Wij verwerken deze personeelsgegevens van u (en indien van toepassing: van uw

partner). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Hierbij willen wij specifiek aangeven dat wij bovenstaande gegevens enkel verwerken indien dit van
toepassing is op de opdracht met u en dat niet voor iedere relatie standaard verwerkt wordt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze diensten hebben niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te
verzamelen. Tevens hebben wij niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van jongeren die
jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld, neem dan contact op via info@taxatierapportwoning.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Makelaardij en Taxatiebureau Teunissen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten voor u te verlenen
Deze diensten zien o.a. toe op het opmaken van taxatierapporten en / of aan- en verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten
en beheersovereenkomsten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Taxatiebureau Teunissen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de
bewaartermijnen zoals omschreven in de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Taxatiebureau Teunissen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.

wij jouw delen uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen: VBO , NWWI, Taxateursunie. Alsmede (mogelijk) met externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens doorTaxatiebureau Teunissen en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
sturen naar info@taxatierapportwoning.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek.

Taxatiebureau Teunissen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl//nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Taxatiebureau Teunissen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zin van misbruik, neem dan contact op met info@taxatierapportwoning.nl

Wijzigingen van de Privacy Policy
Het kan voorkomen dat we deze Privacy Policy in de toekomst  wijzigen. Op onze website vindt je steeds de meest actuele Policy.

Vragen?

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons bureau.

Onze contactgegevens zijn:
Telefoon: 06-39795520
Email: info@taxatierapportwoning.nl
Website: www.taxatierapportwoning.nl EN www.taxatiebureauteunissen.nl
Bezoekadres & postadres: Nijmeegsestraat 39, 6691CM Gendt.